- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

Tính chất:

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

Bình luận (0)

undefinedTK#

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hùng
1 phút trước

Xem ảnh nguồn

Bình luận (0)

Các hành vi, biểu hiện đáng lên án, phê phán là:

-Coi thường các cô, chú lao công

-Bôi nhọ danh dự của người khuyết tật

-Nhạo báng hoàn cảnh gia đình của người khác 

..............................................................

 

Chúng ta không nên làm như vậy mà cần giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để giúp đỡ được nhiều người hơn chứ không nên có các hành vi thiếu nhân nghĩa có như vậy quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn,..

Bình luận (0)

Các thành phần không khí gồm: 78% khí Nitơ; 21% khí Oxi; 1%các khí khác( CO2, CO, khí hiếm).

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Hùng
10 phút trước

Các thành phần của không khí:

+) Thành phần lớn nhất là nitơ: 78%

+) Thành phần thứ hai là ôxi: 21%

+) Thành phần chiếm tỉ lệ nhỏ nhất nhưng không thể thiếu là hơi nước, các khí khác: 1%

Bình luận (1)

Thành phần của không khí

- Thành phần của không khí gồm:

+ Khí nitơ: chiếm tỉ trọng lớn nhất với 78%

+ Khí ôxi: 21%

+ Hơi nước và các khí khác: 1%

- Lượng hơi nước tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng mây, mưa..

Bình luận (1)

a) Xét ΔADB vuông tại A và ΔHDB vuông tại H có 

BD chung

\(\widehat{ABD}=\widehat{HBD}\)(BD là tia phân giác của \(\widehat{ABH}\))

Do đó: ΔADB=ΔHDB(cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra: AD=HD(hai cạnh tương ứng)

Bình luận (1)

b) Xét ΔADK vuông tại A và ΔHDC vuông tại H có 

DA=DH(cmt)

\(\widehat{ADK}=\widehat{HDC}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔADK=ΔHDC(cạnh góc vuông-góc nhọn kề)

Suy ra: AK=HC(hai cạnh tương ứng) và DK=DC(hai cạnh tương ứng)

Ta có: BA+AK=BK(A nằm giữa B và K)

BH+HC=BC(H nằm giữa B và C)

mà BA=BH(ΔABD=ΔHBD)

và AK=HC(cmt)

nên BK=BC

Ta có: BK=BC(cmt)

nên B nằm trên đường trung trực của KC(Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)(1)

Ta có: DK=DC(cmt)

nên D nằm trên đường trung trực của KC(Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)(2)

Từ (1) và (2) suy ra BD là đường trung trực của KC

hay BD\(\perp\)KC(đpcm)

Bình luận (0)

c) Xét ΔDKC có DK=DC(cmt)

nên ΔDKC cân tại D(Định nghĩa tam giác cân)

Suy ra: \(\widehat{DKC}=\widehat{DCK}\)(hai góc ở đáy)

Bình luận (0)

a) Xét tứ giác AKHF có 

\(\widehat{AKH}\) và \(\widehat{AFH}\) là hai góc đối

\(\widehat{AKH}+\widehat{AFH}=180^0\left(90^0+90^0=180^0\right)\)

Do đó: AKHF là tứ giác nội tiếp(Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN