Những câu hỏi liên quan
Trịnh Kim Hoàng
Xem chi tiết
nguyễn thanh bình
Xem chi tiết
Toàn Phạm
28 tháng 8 2019 lúc 12:44

r=3,8.105km=3,8.108m; r'=6.4.103km=6,4.106m; g=9,8m/s2

Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng đóng vai trò như lực hướng tâm giữ mặt trăng chuyển động gần như tròn đều quanh trái đất.

Fhd=Fht

<=>\(G\frac {mM} {r^2}={ma_{ht}} \)

Lại có aht=rω2 và ω=\(\frac {2\pi} {T}\)<=>\(G\frac {mM} {r^2}=mr\frac {4\pi^2} {T^2}\)(1)

ở đây m là khối lượng mặt trăng và M là khối lượng trái đất; ω là tần số góc tròn đều của mặt trăng và T là thời gian mặt trăng quay một vòng quanh trái đất (gọi là chu kì mặt trăng)

(1) <=>T2=\(\frac {4\pi^2r^3} {GM}\)(2)

mặt khác với trái đất g=\(\frac {GM} {r'^2}\)<=>M=\(\frac {gr'^2} {G}\)thế vào (2)

\(<=>T^2=\frac {4\pi^2r^3} {G\frac {gr'^2} {G}} =\frac {4\pi^2r^3} {gr'^2}\)

\(<=>T=\sqrt {\frac {4\pi^2r^3} {gr'^2}}\); lấy π=3,14; r=3,8.108m; g=9,8m/s2; r'=6,4.106m

<=>T≃2321892.062s≃26,87 ngày (1 ngày =24h=24.3600s=86400s)

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Cô Tuyết Ngọc
Xem chi tiết
Châm Huyền Cuồng
Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Nga
24 tháng 9 2018 lúc 20:59

Ta có: T = 88 phút = 5280 giây

R = 6400 km = 6400000 m

Tốc độ góc của vệ tinh đó là:

ω = \(\dfrac{ }{ }\)\(\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}\) = \(\dfrac{2\Pi}{T}\)= \(\dfrac{2.3,14}{5280}\)= 1,2 . 10\(^{-3}\)(rad/s)

Gia tốc hướng tâm của vệ tinh đó là:

a\(_{ht}\)= R . ω\(^2\) = 6400000 . (1,2 . 10\(^{-3}\))\(^2\) = 9,216 (m/s\(^2\))

Vậy tốc độ góc của vệ tinh đó là 1,2 . 10\(^{-3}\) (rad/s)

gia tốc hướng tâm của vệ tinh đó là 9,216 (m/s\(^2\))

Bình luận (0)
THÁI THỊ NGỌC ANH
Xem chi tiết
Cầm Đức Anh
16 tháng 10 2017 lúc 11:58

7 Vì:

- Trái đất có dạng hình cầu , do đó mặt trời bao giờ cũng chiếu sáng được 1 nửa . Nửa được chiếu sáng là ngày , nửa trong bóng tối là đêm
- Nhờ có sự vận động tự quay của Trái Đất từ Tây - Đông nên ở khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm

Bình luận (0)
phanh huỳnh bảo châu
Xem chi tiết
Võ Bảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngân
2 tháng 3 2020 lúc 18:56

Đáp án C :trái đất có dạng hình cầu

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhõi
2 tháng 3 2020 lúc 18:57

Quỹ đạo của Trái Đất có hình elip gần tròn là do:

A.Trái Đất tự quay quanh nó sinh ra. C. Trái Đất có dạng hình cầu.

B.Trái Đất quay quanh Mặt Trời tạo ra. D. lực hút của Mặt Trời.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 9 2019 lúc 15:13

Bài 1: R=30cm=0,3m

Ta có : \(\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{0,2}=10\pi\)(rad/s)

\(v=\omega.R=10\pi.0,3=3\pi\approx9,42\)(m/s)

Bài 2: R=30cm=0,3m

Ta có: \(f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}\Rightarrow\omega=f.2\pi=10.2\pi=20\pi\)(rad/s)

\(v=\omega.R=20\pi.0,3=6\pi\approx18,84\)(m/s)

Bình luận (1)
Trần Hạo Thiên
Xem chi tiết