Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Thực hành theo gợi ý trong hình 5 và hình 6:

- Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

- Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:46

Các em làm theo hướng dẫn hình vẽ hi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết