Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?

animepham
25 tháng 5 lúc 19:49

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?

=> một mặt của trái đất sẽ luôn hướng về phía Mặt trời làm cho vùng sáng đó trở thành khu vực siêu nóng , còn một mặt sẽ chìm trong bóng tối làm cho vùng không được chiếu sáng đó ( vùng tối đó ) sẽ trở thành khu vực siêu lạnh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết