Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Chỉ và nói chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất trên hình 4.

Chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất cũng ngược chiều kim đồng hồ theo chiều từ Tây sang Đông. Mặt Trăng là vệ sinh của Trái Đất.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết