Những câu hỏi liên quan
Vũ Trung Kiên
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
Ngoc Anh Thai
Xem chi tiết
Quang Nhân
5 tháng 4 2021 lúc 13:39

Lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng là: 

( -10 000 000 ) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 4 2021 lúc 22:28

Lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tháng là:

-10000000+30000000=20000000(đồng)

Bình luận (0)
Đoàn Lê Khánh Chi
Xem chi tiết
Phạm Thị Thanh Nhàn
9 tháng 12 2021 lúc 16:31

( -10 000 000 ) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.

          của bạn nek. I love you pặc pặc yeu

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
9 tháng 12 2021 lúc 16:32

●Sử dụng phương pháp cộng hai số nguyên khác dấu.
Lợi nhuận của cửa hàng sau 3 tháng là:
      – 20 000 000 + 40 000 000 + 50 000 000 = 70 000 000 (đ) 
                       Đ/s:.
 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
9 tháng 12 2021 lúc 16:32

Sau 3 tháng lợi nhuận là \(20000000+40000000+50000000=110000000\left(đồng\right)\)

Bình luận (0)
Ngoc Anh Thai
Xem chi tiết
Quang Nhân
7 tháng 4 2021 lúc 10:14

Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là:

(- 70) . 4 + 60 . 8 = 200 (triệu đồng)

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
27 tháng 12 2021 lúc 22:35

Lợi nhuận của công ty An Bình sau 12 tháng kinh doanh là:

(– 70) . 4 + 60 . 8 = 200 (triệu đồng)

Vậy sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng. 

Bình luận (0)
Đặng Duy Anh
Xem chi tiết
Lam Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
4 tháng 12 2021 lúc 10:46

Sau một năm, số tiền công ty có được là: 225 – 280 + 655 = 600 (triệu đồng)

=> Sau một năm công ty lãi 600 triệu đồng

Bình quân mỗi tháng công ty lãi: 600 : 12 = 50 (Triệu đồng)

* Kết luận: Bình quân mỗi tháng công ty lãi 50 triệu đồng.

=> B . 50 Triệu

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 12 2021 lúc 14:56

Chọn C

Bình luận (0)
★彡℘é✿ทợท彡★ 2
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Sang
15 tháng 12 2021 lúc 21:15

760 triệu cả năm nhé bạn

k cho mik với

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Khang Thịnh
4 tháng 1 lúc 16:53

760 TR

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bo Bo
Xem chi tiết