Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
2 giờ trước (19:14)

Đặt :

A=1\2.3+1\3.4+1\4.5+...............+1\99.100

A=1\2−1\3+1\3−1\4+1\4−1\5+..............+1\99−1\100

A=1\2−1\100

A=49\100

Bình luận (0)
Huy Nguyen
Tân binh -
1 giờ trước (19:33)

A=12.3+13.4+14.5+...+199.100

A=12−13+13−14+14−15+...+199−1100

A=12−(13−13)−(14−14)−(15−15)−...−(199−199)−1100

A=12−0−0−0−...−0−1100

A=12−1100 

A=50100−1100

A=49100

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
2 giờ trước (19:07)

Ta có: \(\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+\dfrac{1}{4\cdot5}+...+\dfrac{1}{99\cdot100}\)

\(=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}\)

\(=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{100}=\dfrac{50}{100}-\dfrac{1}{100}=\dfrac{49}{100}\)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
23 giờ trước (21:35)

Diện tích hình tam giác là :

a .h/2 = 15.2,4/2= 18 cm2

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thiếu úy -
23 giờ trước (21:36)

 Diện tích hình tam giác đó là:   

 \(\dfrac{1}{2}\) . 2,4 . 15 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 (cm2)

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trung úy -
23 giờ trước (21:52)

? Dễ cũng đi hỏi à :v

Bình luận (0)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
23 giờ trước (21:31)

một"2" 

ba"4"

năm"6"

bảy"8"

còn 9 thì chịu=))

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
Hôm qua lúc 21:23

Tổng 2 đáy:

210 x 2 : 7= 60(m)

Đáy lớn: 

60:(3+2) x 3= 36 (m)

Đáy bé:

60-36=24(m)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
23 giờ trước (21:25)

undefined

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trung úy -
23 giờ trước (21:26)

Gọi đáy bé là a (m); đáy lớn là b (m) (a, b > 0)

Diện tích của hình thang là: S = \(\dfrac{\left(a+b\right).h}{2}\)

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{\left(a+b\right).7}{2}=210\)

\(\Rightarrow\) a + b = 60 (m)

\(\Rightarrow\) b = 60 - a (1)

Ta có: đáy lớn = 3/2 đáy bé

\(\Rightarrow\) b = \(\dfrac{3}{2}\)a (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

60 - a = \(\dfrac{3}{2}\)a

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{5}{2}\)a = 60

\(\Rightarrow\) a = 24 (m)

\(\Rightarrow\) b = 60 - 24 = 36 (m)

Vậy đáy bé là 24m; đáy lớn là 36m

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
Hôm kia lúc 20:19

Gọi số cần tìm có dạng là abc

Vì chữ số hàng chục là 8 và chữ số hàng đơn vị là 5 nên số cần tìm có dạng là a85

Vì tổng các chữ số của số cần tìm chia hết cho 3 nên a+8+5\(⋮3\)

hay \(a+13⋮3\)

mà a là số có một chữ số

nên \(a\in\left\{2;5;8\right\}\)

Vậy: Các số cần tìm là 285;585;885

Bình luận (0)
princess neptune
Hôm qua lúc 17:44

Gọi số nhãn nhà bác Hải thu được là x

Theo bài ra, ta có: 3180 < x < 4579 

 Suy ra: x = (3181;3182;3183;...4000;4001;4002;...)

Mà số nhãn là số tròn nghìn 

Suy ra: x = 4000

Vậy số nhãn nhà bác Hải thu được là 4000kg

Bình luận (0)
Trần Nguyên
Hôm kia lúc 12:14

47.(23+50)-23.(47-50)=

47.73-23.-3 =

1081-23.-3 =

1058-3 =

1055

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thúy
Hôm kia lúc 13:32

47.(23+50)-23.(47-50)

=(47.73)-23.(-3)

=3431-(-69)

=3431+69

=3500

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 19:29

(15 x 3) - 7 = 38

(15 : 3) x 7 = 35

(15 x 3) + 7 = 52

15 - 3 + 7 = 19

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thiếu úy -
22 tháng 1 lúc 19:32

1. 15+3+7

2. 15:3x7

3. 15x3+7

4. 15-3+7

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thúy
22 tháng 1 lúc 21:27

15 x 3 -7 = 38

15 : 3 x 7 =35

15 x 3 + 7 =52

15 -3 +7 =19

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
18 tháng 1 lúc 15:17

Chu vi của đường tròn có \(r=15cm\) là:

\(C=2.r.\pi=2.15.\pi=30\pi\left(cm\right)\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN