Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Jin Myeng Seo
Xem chi tiết
Akai Haruma
Hôm kia lúc 18:07

Lời giải:
Giá tiền một sản phẩm chưa đạt: $4000-2000=2000$ (đồng)

Số tiền công nhân nhận được sau 1 tháng:

$1900\times 4000+42\times 2000=7684000$ (đồng)

Bình luận (0)
Meo Ne
Xem chi tiết
Thanh Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 11 lúc 20:46

A={3;4;5}

A={x∈N|2<x<=5}

Bình luận (0)
Van Toan
25 tháng 11 lúc 20:47

A={3;4;5}

A={\(x\in N|2< x\le5\)}

Bình luận (0)
Van Toan
25 tháng 11 lúc 19:29

-50

Bình luận (0)
Ngô hải nam
25 tháng 11 lúc 19:26

D

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
25 tháng 11 lúc 19:26

Vì số 0 cũng bé hơn số nguyên dương mà số 0 không phải là số nguyên âm 

Bình luận (0)
Kudo Shinichi AKIRA^_^
25 tháng 11 lúc 19:26

D

Bình luận (0)
POP POP
25 tháng 11 lúc 19:24

3x+7 -9x= -11

<=> -6x= -11-7

<=> -6x= -18

<=> x= -18: (-6)= 3

Bình luận (0)

chọn D.

Bình luận (0)
Diệu Hà Thịnh
Xem chi tiết
Kudo Shinichi AKIRA^_^
25 tháng 11 lúc 19:22

Cửa hàng thu đc số tiền sau 3 tháng:105x3=315(triệu đ)

5 tháng phải tiêu:75x5=375(triệu đ)

Sau năm tháng cửa hàng có số tiền là:315-375=-50(triệu đ)

=>Cửa hàng lỗ.

Bình luận (0)
KayZ♡
25 tháng 11 lúc 19:15

Chọn B

Bình luận (0)
Ngô hải nam
25 tháng 11 lúc 19:15

\(A=\left\{-25:-20;-15;-10;-5;0;5;10\right\}\\ =>B\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
25 tháng 11 lúc 19:16

`x \vdots 5` có chữ số cuối là: `0` hoặc `5`

Mà `-25 <= x <= 14`

  `=>x in {-25;-20;-15;-10;-5;0;5;10}`

    `->\bb B`

Bình luận (0)