Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 70
Số lượng câu trả lời 1255
Điểm GP 97
Điểm SP 969

Người theo dõi (136)

Võ Bảo Vân
cà thái thành
Đặng Quốc Huy
b. ong bong
Cute Trường

Đang theo dõi (39)

Hà Đức Thọ
Nguyễn Huy Tú
Minh Hải
Lê Thiên Anh
Anh Triêt