Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 407
Điểm GP 55
Điểm SP 361

Người theo dõi (77)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian