Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 2506
Điểm GP 72
Điểm SP 1446

Người theo dõi (138)

Đăng
Nhi Nguyen Ngoc
kakarots

Đang theo dõi (500)

Phùng Khánh Linh
Nhã Doanh
Sách Giáo Khoa
phynit
hatsune miku