Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (136)

Vu Kim Ngan
caikeo
Phạm Hà Nhi
nguynngocdiep

Đang theo dõi (284)

I Love Pikachu
Hồ Lê Hoài An
Vickey Linh
kinomoto sakura

Dòng thời gian