Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 5832
Điểm GP 153
Điểm SP 2675

Người theo dõi (484)

Nikki
trinh thuy trang
long hack

Đang theo dõi (5)

Aki Tsuki
Sao Băng Mưa
thuongnguyen