Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 112
Số lượng câu trả lời 1062
Điểm GP 114
Điểm SP 1051

Người theo dõi (530)

Đang theo dõi (593)

Lê Hương Giang
Shen
Tuyết Nhi Melody
Trần Thanh Tâm

Dòng thời gian