Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 1732
Điểm GP 365
Điểm SP 1692

Người theo dõi (461)

Na Na cute
phan đạt
Miyuki13081997
tao là trùm

Đang theo dõi (64)