Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 5072
Điểm GP 947
Điểm SP 4803

Người theo dõi (862)

Lộc Nguyễn
Loc Tran
Haibara Ai
Nguyễn Mai

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian