Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Ken Tom Trần