Ngoc Anh Thai

  • Giáo viên
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 9
Điểm SP 0

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Ôn thi vào 10

Câu hỏi:

undefined

Câu 1.

Cho các biểu thức \(A=\dfrac{25\sqrt{x}+6}{x-36}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{6-\sqrt{x}}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+6}\) và \(B=\dfrac{x-6\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\) với \(x\ge0;x\ne1;x\ne36\)

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 16.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Đặt T = \(\sqrt{A.B}.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T.

Câu 2.

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hôm chủ nhật trước, Dũng được bố chở bằng xe máy đi về quê cách nhà 60 km với vận tốc dự định. Trên đường về do có \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường là đường xấu nên để đảm bảo an toàn, bố bạn đã phải giảm bớt vận tốc đi 10 km/h, do đó đã về tới quê chậm nhất 10 phút so với dự kiến. Tính vận tốc dự định của hai bố con bạn Dũng.

Câu 3.

1) Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{x-1}+\dfrac{14}{2y+1}=10\\\sqrt{x-1}-\dfrac{5}{2y+1}=\dfrac{23}{7}\end{matrix}\right.\)

2) Cho phương trình \(x^2-2\left(m+5\right)x+2m+9=0\)

a) Giải phương trình với m = 10.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện: x- 2 \(\sqrt{x_2}=0\).

Câu 4.

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh AEHF, BCEF là các tứ giác nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AM của (O). Chứng minh BHCM là hình bình hành và AB.AC = AM.AD.

c) Cho BC cố định, A di động trên cung lớn BC sao cho ABC có ba góc nhọn; BE cắt (O) tại I. CF cắt (O) tại J. Chứng minh đoạn IJ có độ dài không đổi.