Những câu hỏi liên quan
Trần Phương Lan
Xem chi tiết
Lê Khánh Tùng
6 tháng 5 2018 lúc 23:16

Mã ở đây nhé: https://hastebin.com/kesaluhoti.pas

Hình ảnh

Bài 11: Kiểu mảng

Bình luận (0)
Kiara Nguyễn
Xem chi tiết
Skin No
5 tháng 3 2019 lúc 19:37
1)Bổn phận của trẻ em: *Đối với gia đình: -Yêu quý, kính trọng ông bà cha mẹ. -Phải vâng lời ông bà, cha mẹ. -Khi lớn, phải biết chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chúng ta. →Làm được những điều đó mới trở thành đứa con hiếu thảo. *Đối với nhà trường: -Kính trọng lễ phép với thầy cô giáo.(Phải biết vâng lời...) -Phải sống khiêm tốn, trung thực và thực hiện theo những nội quy nhà trường(Dám nhận lỗ khi mắc khuyết điểm, vâng lời thầy cô giáo...) -Thương yêu các em nhỏ. -Đoàn kết, hoà đồng với bạn...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Skin No
5 tháng 3 2019 lúc 19:39
2)Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay: + Rác thải từ các khu công nghiệp, đô thị, . + Không khí từ hoạt động của các nhà máy tại các khu công nghiệp, hoạt động đô thị hoá và vấn đề ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện giao thông. + Phân bón dùng trong nông nghiệp. + Nước thải, bùn thải nuôi thủy sản, chế biến thủy hải sản. Các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường cũng đang diễn ra. Cần có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa, khắc phục để bảo vệ...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Skin No
5 tháng 3 2019 lúc 19:41
3)- Chúng cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển về mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại. - Chúng tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Em có thể làm: - Sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý, không phung phí.. - Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây,.. - Có ý thức trong bảo vệ môi trường - Nhắc nhở và tuyên truyền đến mọi người cũng phải có ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi t...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Hoang Thien Bang
Xem chi tiết
Jarry Đonochi
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
9 tháng 5 2019 lúc 21:11
Bài 2: uses crt; ​Var a:array[1..100000] of longint; i,n,max,min:longint; s:real; Begin clrscr; write('Nhap n: '); readln(n); For i:=1 to n do Begin Write('A[',i,'] = '); Readln(A[i]); end; for i:=1 to n do begin s:=s+a[i]; if a[i]>max then max:=a[i]; if a[i]Đọc tiếp
Bình luận (0)
nguyễn đức minh đz
9 tháng 5 2019 lúc 19:59

Mã:

Program tinh_tong_N_so_nhap_tu_ban_phim; Var n, i: integer; tong, so: integer; BEGIN writeln('Chuong trinh tinh tong N so nhap tu ban phim'); write('Nhap vao N= '); readln(N); tong: = 0; for i:=1 to N do begin write('Nhap vao so thu [',i,']='); readln(so); tong:= tong + so; end; writeln('Tong cua N so vua nhap bang: ',tong:4); readln; END.

Bình luận (0)
Trần Hồng Nhung
Xem chi tiết
T__T
Xem chi tiết
MinhLe
21 tháng 6 2020 lúc 16:03
Program HOC24; var a: array[1..32000] of integer; i,n: integer; tb,t: longint; begin write('Nhap N='); readln(n); tb:=0; t:=1; for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); t:=t*a[i]; tb:=tb+a[i]; end; write('Day so vua nhap la : '); readln(a[i]); writeln; writeln('Tich cua day la : ',t); write('Gia tri trung binh cua day la : ',tb/n:1:2); readln end.
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phương Trâm
7 tháng 5 2018 lúc 23:01
Điều kiện phát sinh: Chập điện, nấu cơm quên tắt bếp, hàn cắt kim loại, đốt vàng mã... Biện pháp: Dùng cát, dùng nước, dùng mền ướt,... Một số trường hợp bạn tự áp dụng nha. Bản thân mình phải hiểu và chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy. Biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng; bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy....
Đọc tiếp
Bình luận (0)
viston
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 5 lúc 20:18

a: \(\widehat{xOt}=180^0-40^0=140^0\)

b: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, ta có: \(\widehat{yOt}< \widehat{yOm}\)

nên tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Om

=>\(\widehat{yOt}+\widehat{tOm}=\widehat{yOm}\)

hay \(\widehat{tOm}=30^0< >\widehat{yOt}\)

=>Ot không phải là phân giác của góc yOm

Bình luận (0)
Taylor Phạm
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
17 tháng 1 2017 lúc 21:54
a. Trước khi Pháp xâm lược Việt Nam lâm vào khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến trên tất cả các mặt :chính trị:nhà Nguyễn xây dựng một chính quyền chuyên chế độc đoán, tăng cường bảo vệ quyền lợi của dòng họ, lấy chỗ dựa là địa chủ, cường hào. kinh tế thì sa sút, công thương nghiệp bế tắc, xã hội mâu thuẫn,nhũng cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ...Những chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn đã đặt nước ta vào tình thế hết sức bất lợi trước sự xâm lược của tư bản phương tây:tài lực...
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Sen Phùng
17 tháng 1 2017 lúc 23:30

Câu trả lời của em rất tốt, theo chuẩn những gì mà thầy cô thường hay dạy.

Tuy nhiên cô muốn có 1 bạn nào đó có thể đưa ra quan điểm thật của mình về trách nhiệm của triều Nguyễn và thuyết phục được cô. Lưu ý là quan điểm đó không được giống bạn Bình trả lời nhé, đặc biệt, nếu ngược lại thì "tuyệt".

Chúc các trò học tốt! :)

Bình luận (10)
Isolde Moria
18 tháng 1 2017 lúc 19:40
(+) Triều đình nhà Nguyễn : + Trước sự xâm lược của thực dân Pháp , triều đình đáng nhé ra phải cùng nhân dân xây dựng quân đội , cùng nhau kháng chiến . Nhưng triều đình nhà Nguyên lại lại sợ mất quyền và lợi của mình nên đầu hàng quân Pháp .Triều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất một hiệp ước hoàn toàn bất lợi với người dân và bồi thường một khoản tiền vô lý khá lớn cho thực dân Pháp. Đây chẳng khác nào là một hành động bán nước . (+) Nhân dân : + Trái với triều đình mục nát kia , nhân dân liên ti...
Đọc tiếp
Bình luận (0)