Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 3451
Điểm GP 531
Điểm SP 4930

Người theo dõi (680)

lưu ánh quang
Dazai Osamu
oops hiha
Hồ Quang

Đang theo dõi (3)

Thảo Phương
Komorebi