Những câu hỏi liên quan
Nguyến mai huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
Thời Sênh
4 tháng 11 2018 lúc 9:17
Nêu nd chính của tuyên ngôn độc lập (Mĩ) Tuyên ngôn đã khẳng định : Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền' được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn nhân quyền và nhân quyền (Pháp). Khẩu hiệu : Tự do - Bình đẳng - Bác ái Nội dung có 1 số điều như sau: Điều 1 : Mọi người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng.... Điều 2 : ....(được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Mai Linh
Xem chi tiết
Lộc Khánh Vi
14 tháng 3 2017 lúc 17:47
I,Trắc nghiệm. Câu 1: C. 13 đạo thừa tuyên. Câu 2:A.Địa chủ và nông dân Câu 3: B.Đại Việt sử kí toàn thư. Câu 4:D. Quân chủ quan liêu chuyên chế. Câu 5:A.Bộ luật Hồng Đức. Câu 6: A.Nho giáo. II, Tự luận *Diễn biến của trận Tốt đông-Chúc động : -Tháng 10 năm 1426, 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào Đông Quan, nâng số lượng quân binh lên tới 10 vạn. Chúng quyết định mở cuộc phản công lớn đánh vào chủ lực của nghĩa quân ta ở Cao Bộ. -Đến ngày 7/11/1426, Vương Thông cho xu...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Bình Trần Thị
14 tháng 3 2017 lúc 17:48
Trận Tốt Động – Chúc Động cuối 1426 . -Tháng 10- 1426 Vương Thông đem 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan và mở cuộc phản công , đánh vào chủ lực ta ở Cao Bộ để giành thế chủ động . - Quân ta phục binh sẵn ở Tốt Động và Chúc Động , quân địch lọt vào trận địa bị dồn xuống cánh đồng lầy lội , ta tiêu diệt 5 vạn quân giặc , bắt sống 1 vạn tên, Vương Thông chạy về Đông Quan .Ta giành thế chủ động vây Đông Quan , và giải phóng nhiều châu huyện ; quân Minh bị động , một mặt xin giảng...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Mai Hà Chi
14 tháng 3 2017 lúc 17:52

I - Trắc nghiệm :

1) C- 13 đạo thừa tuyên

2) A - Địa chủ và nông dân

3) B - Đại Việt sử kí toàn thư

4) D - Quân chủ quan liêu chuyên chế

5) A - Luật Hồng Đức

6) A - Nho giáo

Bình luận (0)
Chung Diem Ngoc Ha
Xem chi tiết
PhuongThao
12 tháng 3 2020 lúc 20:18

Câu 1 : A

Câu 2 : A

Câu 3 : C

Câu 4 : C

Câu 5 : C

Câu 6 : D

Câu 7 : B

Câu 8 : D

Câu 9 : B

Câu 10 : C

Câu 11 : C

Câu 12 : A

~ Chúc bạn học tốt ~


Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đặng Vương Thiên Kim
14 tháng 3 2020 lúc 17:15
Câu 1. Sông nước Cà Mau là tác phẩm của ai? A. Đoàn Giỏi B. Nguyễn Minh Châu C. Võ Quảng D. Nguyễn Duy Câu 2. Sông nước Cà Mau là văn bản miêu tả? A. Miêu tả cảnh quan vùng cực nam Nam Bộ B. Miêu tả cảnh quan cực bắc đồng bằng Bắc Bộ C. Miêu tả cảnh quan ở rừng miền Tây Nam Bộ. D. Miêu tả cảnh quan ở miền Trung. Câu 3. Đoạn trích sông nước Cà Mau được trích từ tác phẩm nào? A. Rừng U Minh B. Quê nội C. Đất rừng phương Nam D. Mảnh đất phương Nam Câu 4. Dòng nào không có trong văn bản Sông nước Cà...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
As Mobile
2 tháng 4 2020 lúc 19:02

Sông nước Cà Mau

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bích nguyễn
Xem chi tiết
Chibi Usa
7 tháng 10 2017 lúc 13:12
Bài thơ Sông núi nước Nam được sáng tác trong hoàn cảnh đặc biệt: cuộc chiến đấu của quân và dân ta với nhà Tống bên sông Như Nguyệt. Tuy lúc đó thắng lợi chưa đến nhưng bài thơ có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn dộc lập của dân tộc. Lí Thường Kiệt đã khẳng định một cách rõ ràng quyền tự chủ của đất nước “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Chữ cư trong nguyên bản chữ Hán mang hàm nghĩa sâu sắc hơn là chữ ở trong bản dịch. Tác giả xác lập căn cứ phân định cương vực lãnh thổ trong “sách trời”, đó là th...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Tống Duyên
Xem chi tiết
Phạm Hải Đăng
24 tháng 2 2020 lúc 13:55
Câu 16: Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương? A. Cao Bộ B. Đông Quan C. Chúc Động - Tốt Động D. Chi Lăng - Xương Giang Câu 17: Vào thời gian nào 15 vạn quân viện binh của Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta? A. Tháng 10 năm 1426 B. Tháng 10 năm 1427 C. Tháng 11 năm 1427 D. Tháng 12 năm 1427 Câu 18: Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu? A. Ở Nam Quan B. Ở Đông Quan C....
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tống Duyên
Xem chi tiết
Nguoi Viet Nam
22 tháng 2 2020 lúc 19:27

Đáp án là:

Câu 16: D. Chi Lăng - Xương Giang

Câu 17: B. Tháng 10 năm 1427

Câu 18: D. Ở Chi Lăng

Câu 19: B. Lương Minh

Câu 20: D. Câu a và c đúng

~Chúc bạn học tốt!~

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Linh Linh
Xem chi tiết
Phúc
5 tháng 4 2020 lúc 21:31
Câu 1. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam đã thực sự nắm chính quyền ở một số huyện của hai tỉnh A. Nghệ An và Hà Tĩnh. Câu 2. Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào? D. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Câu 3. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là A. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính quyền vô sản. Câu 4. Ngày 19/5/1941 diễn ra sự kiện gì? C...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Anh Doanthilan
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
8 tháng 6 2017 lúc 15:05
Người Việt Nam ta có một truyền thống rất quý báu, đó là tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau “thương người như thể thương thân”. Truyền thống ấy đã trở thành đạo lí của dân tộc, được thể hiện trong tục ngữ, ca dao. Câu ca dao giàu hình ảnh dưới đây bắt đầu từ nguồn mạch ấy: "Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khúc giống nhưng chung một giàn." Nói đến lòng yêu thương lẫn nhau, đoàn kết với nhau, câu ca dao trên đã đưa ra hai hình ảnh so sánh gi...
Đọc tiếp
Bình luận (0)