Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 400
Điểm GP 34
Điểm SP 273

Người theo dõi (32)

Maria Lean
Đặng Quốc Huy
Kim Nam Joon
Nguyễn Hà Vy

Đang theo dõi (6)

Vũ Minh Tuấn
Hà Đức Thọ
Akai Haruma
Violet
Lê Thị Hải