Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 2088
Điểm GP 302
Điểm SP 1478

Người theo dõi (114)

Đang theo dõi (65)

Cù Văn Thái
Đỗ Quyên
Akai Haruma
Điêu Minh Sơn

Dòng thời gian