Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 657
Điểm GP 192
Điểm SP 1020

Người theo dõi (114)

Đang theo dõi (0)