Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 4345
Điểm GP 59
Điểm SP 3326

Người theo dõi (102)

Cute Boy
người vô danh
Nguyễn Mai Trang
Phạm Trí Toàn

Đang theo dõi (3)