Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 1093
Điểm GP 113
Điểm SP 1356

Người theo dõi (97)

Park Jimin
lê huân
Mo Akino
Harry Trần

Đang theo dõi (6)