Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Cạn , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 431
Điểm GP 59
Điểm SP 643

Người theo dõi (116)

Đang theo dõi (36)

Dòng thời gian