Những câu hỏi liên quan

1) Vì x=25 thỏa mãn ĐKXĐ nên Thay x=25 vào biểu thức \(A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{x+1}\), ta được:

\(A=\dfrac{\sqrt{25}-2}{25+1}=\dfrac{5-2}{25+1}=\dfrac{3}{26}\)

Vậy: Khi x=25 thì \(A=\dfrac{3}{26}\)

2) Ta có: \(B=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{2x+8\sqrt{x}-6}{x-\sqrt{x}-2}\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{2x+8\sqrt{x}-6}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\dfrac{x-5\sqrt{x}+6+2x+8\sqrt{x}-6}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\dfrac{3x+3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\dfrac{3\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
23 tháng 1 lúc 20:36

undefined

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
23 tháng 1 lúc 20:40

4. didn't talk

5. read

6. had

7. go

8. run

9. isn't 

10. comes

11. would have

12. wore 

13. leaves

14. don't change

17. hung

19. wouldn't buy

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
23 tháng 1 lúc 20:44

52. wasn't

50. wasn't went 

49. wouldn't go

48. was

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
14 tháng 1 lúc 21:27

74. what color are his pencils?

75. when does mr tam always work?

76. who is your close friend?

77. where are they going to have dinner?

78. how many texts are they going to read?

81. what is she going to buy?

82. what does his grandmother usually tell him in the evening?

83. what does our mother buy at that clothing store?

84. when does this man bring us milk?

85. who always have dinner at home?

86. how many does she want of coffee?

87. what does mrs white always have for breakfast?

88. when do you always go to school with my friends?

89. what is mary's mother going to do?

90. what time does your mother always have breakfast?

Bình luận (0)
Komorebi
14 tháng 1 lúc 21:28

74. What color are his pencils?

75. When does Mr.Tam work?

76. Who is your close friend?

77. Where are they going to have dinner?

78. How many texts are they going to read?

79, 80 không có phần gạch chân.

81. What is she going to buy?

82. What does his grandmother usually tell him in the evening?

83. What does your mother buy you at that clothing store?

84. When does this man bring you milk?

85. Who always have dinner at home?

86. How much coffee does she want?

87. What does Mrs.White always have for breakfast?

88. When do you always go to school with your friends?

89. Where is Mary's mother going?

90. What time does her mother always have breakfast?

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
14 tháng 1 lúc 13:48

54. How much beef would you like?

55. What does he want?

56. How much oil does she want to cook?

57. What do you feel?

58. What color are her eyes?

59. Where is the well?

60. What is Mr. Quan doing with the vegetables?

61. What does your sister do?

62. Why do you go to bed early?

63. How is she traveling?

64. Where are your friends playing?

65. What is Mr. Tan doing in his room?

66. What are Linh and Quang doing in the classroom?

67. What is your sister doing?

68. Where is he reading?

69. Where is the train going to?

70. What is her sister doing?

71. Where is your mother work?

72. What are Nam and Ba going to do?

73. Where is Bill going to take their chairs?

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 2 lúc 23:18
Bình luận (1)

Bạn​ tham khảo​ 1 số​ câ​u chơi​ chữ

-Sành điệu như củ kiệu

-Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.

- Cao nhân tắt thở vô phương trị.

- Xấu mà biết phấn đấu.

- Giàu đi xe hơi uống bia ôm,Nghèo đi xe ôm uống bia hơi

- Tắt điện sản xuất….tương lai.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:25

Câu 4:

D và F cùng nhìn AC dưới 1 góc vuông nên tứ giác ACDF nội tiếp

\(\Rightarrow\widehat{ADF}=\widehat{ACF}\) (cùng chắn AF)

Tương tự, ABDE nội tiếp \(\Rightarrow\widehat{ABE}=\widehat{ADE}\) (cùng chắn AE)

Lại có \(\widehat{ABE}=\widehat{ACF}\) (cùng phụ góc \(\widehat{A}\))

\(\Rightarrow\widehat{ADE}=\widehat{ADF}\) hay AD là phân giác góc \(\widehat{FDE}\)

./

Hoàn toàn tương tự, ta cũng có CF là phân giác \(\widehat{DFE}\Rightarrow\widehat{BFD}=\widehat{AFE}\)

Mà \(\widehat{AFE}=\widehat{BFK}\Rightarrow\widehat{BFK}=\widehat{BFD}\)

\(\Rightarrow\dfrac{BK}{BD}=\dfrac{FK}{FD}\) theo định lý phân giác

Đồng thời \(\dfrac{CK}{CD}=\dfrac{FK}{FD}\) (CF là phân giác ngoài góc \(\widehat{DFK}\))

\(\Rightarrow\dfrac{BK}{BD}=\dfrac{CK}{CD}\Rightarrow\dfrac{BK}{CK}=\dfrac{BD}{CD}\)

Qua B kẻ đường thẳng song song AC cắt AK và AD tại P và Q

Theo Talet: \(\dfrac{BK}{CK}=\dfrac{BP}{AC}\) đồng thời \(\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{BQ}{AC}\)

\(\Rightarrow\dfrac{BP}{AC}=\dfrac{BQ}{AC}\Rightarrow BP=BQ\)

Mặt khác BP song song MF (cùng song song AC)

\(\Rightarrow\dfrac{MF}{BP}=\dfrac{AF}{AB}\) ; \(\dfrac{NF}{BQ}=\dfrac{AF}{AB}\) (Talet)

\(\Rightarrow\dfrac{MF}{BP}=\dfrac{NF}{BQ}\Rightarrow MF=NF\)

Bình luận (3)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:26

Hình vẽ câu 4:

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:28

Câu 5:

ĐKXĐ: \(-1\le x\le1\)

Đặt \(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}=t>0\)

\(\Rightarrow t^2=1+x+1-x+2\sqrt{\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=2+2\sqrt{1-x^2}\)

Do đó pt trở thành:

\(t.t^2=8\Leftrightarrow t^3=8\)

\(\Leftrightarrow t=2\Leftrightarrow\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}=2\)

\(\Leftrightarrow2+2\sqrt{1-x^2}=4\Leftrightarrow\sqrt{1-x^2}=1\)

\(\Leftrightarrow1-x^2=1\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Bình luận (0)
☆™๖ۣۜAηɗɾεω༉☆
2 tháng 8 2018 lúc 21:20

Bạn tham khảo của google nhé, mk .... đuối ý bạn ạ. Dân chuyên văn mà ý nghĩ bay hết trơn rồi nên nhờ google :

* Hình thang cân :

Tính chất

- Hai cạnh bên bằng nhau

- Hai góc ở đáy bằng nhau

- Hai đường chéo bằng nhau

- Hình thang nội tiếp là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận biết :

- Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau là hình thang cân, Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

- Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân

- Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau ( nếu hai cạnh bên ấy không song song ) là hình thang cân .

Bình luận (0)
nguyễn gia hân
8 tháng 8 2018 lúc 15:40

Mình biết tính chất với dấu hiệu nhận biết của hình thang cân rồi nhưng mình muốn biết thơ ạ

Bình luận (0)
nguyễn gia hân
8 tháng 8 2018 lúc 15:42

Bạn nào viết thơ giúp mình với ạ!!!

Mình đang cần gấp lắm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN