Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 4475
Điểm GP 417
Điểm SP 2449

Người theo dõi (305)

miumiku
FAN ONE PIECE
Khách vãng lai

Đang theo dõi (1)

tthnew