+ Hoạt động 1:

- Nghe và theo dõi câu chuyện.

- Trả lời câu hỏi liên quan đến câu chuyện, rút ra bài học từ câu chuyện đó.

+ Hoạt động 2:

- Học sinh thảo luận nhóm, trình bày kết quả, từ đó liên hệ bản thân.

Bình luận (1)
Karik
Vài giây trước

HS được sử dụng: máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng, phiếu học tập, xem tranh ảnh, video...

- Máy tính/điện thoại có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN