Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 3 lúc 11:06

* Địa chủ phong kiến:

- Một bộ phận địa chủ phong kiến đầu hàng làm tay sai, cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân, số lượng ngày càng tăng thêm.

- Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, nắm chính quyền ở các địa phương.

- Một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

* Nông dân:

- Chiếm số lượng đông đảo, cuộc sống của người nông dân cực khổ trăm bề.

+ Bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh chịu nhiều thứ thuế và khoản phụ thu khác.

+ Những người nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền, một số phải bỏ làng quê đi làm phu cho các đồn điền hoặc ra thành thị kiếm sống,…

- Có tinh thần yêu nước, hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
1 giờ trước (23:20)

thành ngoài của cốc thủy tinh đựng nước đá có nước mặc dù cốc không bị nứt vì phía trong cốc lạnh và trong không khí có hơi nước nên hơi nước ngưng tụ lại ở thành cốc.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
1 giờ trước (23:21)

Gọi oxit cần tìm là R2O3

Ta có :

\(\%R =\dfrac{2R}{2R + 16.3}.100\% = 52,94\%\\ \Rightarrow R = 27(Al) \)

Vậy CTHH cần tìm : Al2O3

- Chọn đáp án B

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
1 giờ trước (23:16)

Người ta sẽ chế biến thức ăn để thức ăn có mùi thơm

Có 1 cách là chế biến thức ăn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN