_silverlining
Vài giây trước

goes

are

go

takes

doesn't enjoy

open

close

wear

to buy

lives

watching

Bình luận (0)
Bad Girl
10 phút trước

chúc các bn 2k4 thi tốt nha

Bình luận (2)
Nguyễn Dương Anh Na
8 phút trước

chúc thi tốt nhé các anh chị 2k4 nhé

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
7 phút trước

Chúc các anh/ chị 2k4 thi tốt ạ ~

Bình luận (0)
pidayyy
Lưu Quang Trường
9 phút trước

A

D

B

B

A

D

C

Bình luận (0)
MinYewCou
9 phút trước

hạt gạo đc coi như là hạt vàng vì đối với ta hạt gào là của quý . người dân phải đổ bao nhiêu mồ hôi vất vả để làm ra mới có thành quả như vậy . 

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
12 phút trước

=\(x^2y^2-2xy+1+x^2+2xy+y^2=x^2\left(y^2+1\right)+\left(y^2+1\right)=\left(x^2+1\right)\left(y^2+1\right)\)

Bình luận (0)
Trần Tuấn Hoàng
12 phút trước

\(\left(xy-1\right)^2+\left(x+y\right)^2\)

\(=x^2y^2-2xy+1+x^2+2xy+y^2\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+1\)

\(=x^2\left(y^2+1\right)+y^2+1\)

\(=\left(x^2+1\right)\left(y^2+1\right)\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
17 phút trước

`18(x-16)=0`

`x-16=0:18`

`x-16=0`

`x=0+16`

`x=16`

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
16 phút trước

x-16=0:18

x-16=0

x=16+0

x=16

 

Bình luận (0)
MinYewCou
15 phút trước

\(18.(x-16)=0 \)

\(x-16=0 :18\)

\(x-16=0\)

\(x=0+16=16\)

Bình luận (2)