Komorebi
12 tháng 4 2018 lúc 21:44

Chia dạng đúng của ĐT trong ngoặc

1.How long have you (wait) waited for me ? -Just a few minutes

2. What did you (do) do after you (go) had gone home yesterday?

3. He often (say) says OK when he (talk) talks with the guests.

4. Tom (not come) won't come here tomorrow.

5. Trees (plant) have been planted since it (stop) stopped raining.

6. Someone (cut) is cutting down all the trees in the garden.

Bình luận (0)
Sana
47 phút trước

1.How long have you (wait) waited for me ? -Just a few minutes

2. What did you (do) do after you (go) had gone home yesterday?

3. He often (say) says OK when he (talk) talks with the guests.

4. Tom (not come) won't come here tomorrow.

5. Trees (plant) have been planted since it (stop) stopped raining.

6. Someone (cut) is cutting down all the trees in the garden.

  
Bình luận (1)
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
46 phút trước

1.How long have you waited for me ?-Just a few minutes

2. What did you do after you had gone home yesterday?

3. He often says OK when he talks with the guests.

4. Tom won't come here tomorrow.

5. Trees have been planted since it stopped raining.

6. Someone is cutting down all the trees in the garden.

Bình luận (2)

TK#

Các truyện, ký đã học giúp cho chúng ta hình dung và cảm nhận được nhiều cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc sống con người ở nhiều vùng, miền, từ cảnh sông nước bao la, chằng chịt trên vùng Cà Mau cực nam Tổ quốc, đến sông Thu Bồn ở miền Trung êm ả và lắm thác ghềnh; rồi vẻ đẹp trog sáng rực rỡ của vùng biển Cô Tô, sự giàu đẹp của vịnh Bắc Bộ đến thiên nhiên làng quê miền bắc qua hình ảnh các loài chim... Cùng với cảnh sắc thiên nhiên đất nước là hình ảnh con người và cuộc sống của họ, trước hết là những người lao động. Một số truyện ký đã đề cập những vấn đề gần gũi, quan trọng trong đời sống tình cảm, tư tưởng và các mối quan hệ của con người.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hùng
2 phút trước

Các truyện, ký đã học giúp cho chúng ta hình dung và cảm nhận được nhiều cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc sống con người ở nhiều vùng, miền, từ cảnh sông nước bao la, chằng chịt trên vùng Cà Mau cực nam Tổ quốc, đến sông Thu Bồn ở miền Trung êm ả và lắm thác ghềnh; rồi vẻ đẹp trog sáng rực rỡ của vùng biển Cô Tô, sự giàu đẹp của vịnh Bắc Bộ đến thiên nhiên làng quê miền bắc qua hình ảnh các loài chim... Cùng với cảnh sắc thiên nhiên đất nước là hình ảnh con người và cuộc sống của họ, trước hết là những người lao động. Một số truyện ký đã đề cập những vấn đề gần gũi, quan trọng trong đời sống tình cảm, tư tưởng và các mối quan hệ của con người.

Bình luận (0)
Sang Hoang
3 phút trước

XÃ HỘI

 

Bình luận (0)
shinichi..........
3 phút trước

xã hội

 

Bình luận (0)
Phong Thần
3 phút trước

Bài nào?

Bình luận (0)
Phong Thần
3 phút trước

Bài nào?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN