Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng

A. Đông đặc

B. Nóng chảy

C. Không đổi

D. Nóng chảy rồi sau đó đông đặc

Vũ Thành Nam
29 tháng 10 2019 lúc 13:09

Chọn D.

Để đúc đồng, đầu tiên người ta phải nấu nóng chảy đồng sau đó làm đông đặc đồng

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

A. Đông đặc


 

B. Nóng chảy


 

C. Không đổi


 

D. Nóng chảy rồi sau đó đông đặc

Vũ Thành Nam
13 tháng 11 2017 lúc 2:07

Để đúc đồng, đầu tiên người ta phải nấu nóng chảy đồng sau đó làm đông đặc đồng

⇒ Đáp án D

Bình luận (0)
( JKIES *Q* )
17 tháng 3 lúc 20:45

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là sự nóng chảy (khi nấu đồng nguyên liệu) và sự đông đặc (khi đúc tượng).

Bình luận (0)
Kieu Diem
17 tháng 3 lúc 20:45

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là sự nóng chảy (khi nấu đồng nguyên liệu) và sự đông đặc (khi đúc tượng)

Bình luận (0)

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là sự nóng chảy (khi nấu đồng nguyên liệu) và sự đông đặc (khi đúc tượng)

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Vũ Thành Nam
1 tháng 11 2018 lúc 1:53

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.

Như vậy trong đúc tượng đồng có cả quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
13 tháng 3 2016 lúc 18:50
Sự nóng chảy: đồng rắn chuyển dần sang lỏng trong lò nung                                     Sự đông đặc: đồng lỏng nguội dần trong khuôn đúc, chuyển sang thể rắn (tượng đồng)           
Bình luận (0)
Nguyen Thanh
19 tháng 4 2016 lúc 18:16

nong chay, dong dachehe

Bình luận (0)
Kougyona Ren
9 tháng 4 2017 lúc 16:00

Trong quá trình đúc tượng đồng, đồng đã có những sự chuyển thể:

+ Sự nóng chảy: đồng còn ở thể rắn chuyển dần sang thể lỏng trong lò nung

+ Sự đông đặc : đồng nguội dần trong khuôn đúc rồi chuyển từ từ sang thể rắn

Bình luận (0)
Phương An
17 tháng 5 2016 lúc 9:00
Sự nóng chảy: đồng rắn chuyển dần sang lỏng trong lò nung                                     Sự đông đặc: đồng lỏng nguội dần trong khuôn đúc, chuyển sang thể rắn.Chúc bạn học tốtok
Bình luận (0)
Phan Nguyễn Diệu Linh
14 tháng 4 2017 lúc 20:57

Khi đúc tượng đồng đầu tiên ta phải nấu đồng để đồng chuyển thể thành chất lỏng\(\Rightarrow\)sự nóng chảy

Sau đó đổ đồng ra khuông và để nguội đồng sẽ tạo thành hình như khuông và cứng dần lại\(\Rightarrow\)sự đông đặc

Vậy trong việc đúc tượng đồng, có qua trình nóng chảy và đông đặc xảy ra.

Bình luận (0)
Hà Như Thuỷ
18 tháng 4 2016 lúc 10:52

Trong việc đúc tượng đồng có 2 quá trình chuyển thể:

- Đun nóng chảy đồng: Từ thể rắn biến thành thể lỏng.

- Để đồng nguội lại thành tượng: Từ thể lỏng biến thành thể rắn.

Bình luận (1)
Tài Nguyễn Tuấn
18 tháng 4 2016 lúc 10:52

Chào bạn, bạn hãy theo dõi câu trả lời của mình nhé! 

Có 4 quá trình : 

1. Quá trình tăng nhiệt độ

2. Quá trình nóng chảy

3. Quá trình đông đặc

4. Quá trình giảm nhiệt độ

 

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Dũng Nguyễn Đình
18 tháng 4 2016 lúc 10:52

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và thể lỏng sang thể rắn

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
19 tháng 5 2016 lúc 18:13

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể:

- Đồng nóng chảy từ thể rắn sang thể lỏng (khi nung trong lò).

- Đồng lỏng đông đặc: từ thể lỏng sang thể rắn (khi nguội trong khuôn đúc).

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)
Yêu Tiếng Anh
19 tháng 5 2016 lúc 19:23

Trong việc đúc tượng đồng , đầu tiên người ta đun nóng chảy đồng, sau đó đổ vào khuân rồi để nguội cho đông cứng lại thành tượng.

Vậy có 2 quá trình chuyển thể

- Đun nóng chảy đồng : từ thể rắn sang thể lỏng.

- Để đồng nguội thành tượng : từ thể lỏng biến thành thể rắn.

Bình luận (0)
Chó Doppy
19 tháng 5 2016 lúc 18:43

Thể rắn Thể lỏng Sự nóng chảy Sự đông đặc
Trong việc đúc đồng có 2 quá trình chuyển thể của đồng 

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi

B. Nóng chảy và đông đặc

C. Bay hơi và đông đặc

D. Bay hơi và ngưng tụ

Vũ Thành Nam
25 tháng 9 2017 lúc 13:17

Đáp án B

Những quá trình chuyển thể của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng là: nóng chảy và đông đặc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN