Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 127
Số lượng câu trả lời 750
Điểm GP 137
Điểm SP 1996

Người theo dõi (276)

Võ Ngọc Huyền
Jung Kook bts
Thu Hiền
Võ Huyền Trâm

Đang theo dõi (45)

Dòng thời gian