Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (29)

TACA CHANNEL
Hà Như Thuỷ
ngân cao

Đang theo dõi (40)

kuroba kaito
Bình Dị
nguyen thi vang
Phúc Hậu YuKi