Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 54
  • Điểm thành tích 14GP 24SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết