Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 596
Điểm GP 236
Điểm SP 1808

Người theo dõi (236)

Đang theo dõi (2)

violet
Hà Đức Thọ