Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1907
Điểm GP 393
Điểm SP 5789

Người theo dõi (582)

Cao Thư
Trần Chiến
Thithien369
Thiên Yết

Đang theo dõi (21)

hoanpt
Doan Minh Cuong
Phạm Thuỷ
violet
Sen Phùng