Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 6
Điểm SP 128

Người theo dõi (366)

Đang theo dõi (3)

Hà Thùy Dương
Bùi Thị Vân
Hà Đức Thọ