Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 667
Điểm GP 60
Điểm SP 771

Người theo dõi (404)

Đang theo dõi (4)

Neet
Hung nguyen

Dòng thời gian