Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 979
Điểm GP 176
Điểm SP 822

Người theo dõi (239)

sesshomaru
Takanashi Rikka
Ran Mouri
Bu Bu

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian