Những câu hỏi liên quan
Hoàng thị minh thư
Xem chi tiết
Thành Vinh Lê
14 tháng 8 2018 lúc 18:22

1) 0;1;2;3;4

Bình luận (0)
Bùi Châu
10 tháng 11 2018 lúc 21:43

Câu 1:số dư là 1; 2; 3; 4;; 5

câu 2 : 5k

câu 3: 35

Bình luận (0)
Bùi Châu
10 tháng 11 2018 lúc 21:57

C1:1; 2; 3; 4

C2: 5K

C3:35

Câu trên mình nhầm

Bình luận (0)
17 Đoàn Bùi Minh Khang 8...
Xem chi tiết
Phạm Hoa
Xem chi tiết
💕Thu Trang💕channell
Xem chi tiết
Khoa Multi
17 tháng 4 lúc 20:17

Có 4060 cái áo, vậy \(\dfrac{3}{5}\) số áo là bao nhiêu cái áo?

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 4 2021 lúc 21:19
a) Ta có: \(A=\dfrac{2}{7}+\dfrac{-3}{8}+\dfrac{11}{7}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{7}+\dfrac{5}{-8}\)\(=\left(\dfrac{2}{7}+\dfrac{11}{7}+\dfrac{1}{7}\right)+\left(\dfrac{-3}{8}+\dfrac{-5}{8}\right)+\dfrac{1}{3}\)\(=2-1+\dfrac{1}{3}\)\(=1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}\)b) Ta có: \(B=\dfrac{-3}{8}+\dfrac{12}{25}+\dfrac{5}{-8}+\dfrac{2}{-5}+\dfrac{13}{25}\)\(=\left(\dfrac{-3}{8}+\dfrac{-5}{8}\right)+\left(\dfrac{12}{25}+\dfrac{13}{25}\right)+\dfrac{-2}{5}\)\(=-1+1+\dfrac{-2}{5}\)\(=-\dfrac{2}{5}\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Giải:

A= 2/7+ -3/8 +11/7 +1/3 + 1/7 + 5/-8

A= (2/7+11/7+1/7)+(-3/8+-5/8)+1/3

A= 2+ (-1) + 1/3

A= 1+1/3

A= 4/3

 

B= -3/8 + 12/25 + 5/-8 + 2/-5 + 13/25

B= (-3/8+-5/8) + (12/25+13/25) + -2/5

B= -1 + 1 + -2/5

B=-2/5

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (2)
Trần Thị Quỳnh Anh
7 tháng 4 2021 lúc 21:23
a) Ta có: =(2/7+11/7+1/7)+(−3/8+−5/8)+1/3=1+1/3=4/3b) Ta có: =(−3/8+−5/8)+(12/25+13/25)+−2/5=−2/5
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Phạm Hoa
Xem chi tiết
Trương Việt Hoàng
25 tháng 7 2016 lúc 13:45

a) \(\frac{-x^2y^5}{-x^2y^5}=1\)

b)\(\frac{-\left(x^7y^5z\right)^2}{-\left(xy^3z\right)^2}=\frac{x^{14}y^{10}z^2}{x^2y^6z^2}=x^7.y^4\)Thế vào ta được 1.(-10)^4=10000 cái khi nãy làm lộn

Bình luận (0)
Trương Việt Hoàng
25 tháng 7 2016 lúc 13:32

câu a cả tử và mẫu đều giống nhau nên kết quả là 1

b) chia ra ta được x6y2. Thế vào thì ra 1.102=100

Bình luận (0)
Trương Việt Hoàng
25 tháng 7 2016 lúc 13:33

nếu đúng thì chọn mik nha :)

Bình luận (0)
Kim Ngân
Xem chi tiết
Nam Nam
25 tháng 10 2016 lúc 22:31

giun đất có xoang cơ thể,có hệ thần kinh,tuần hoàn,tiêu hóa gồm có

các hệ thần kinh kiểu chuỗi hạch.có lông tơ,chỉ bên,hậu môn,đã bắt đầu thích nghi sống tự do,có cơ quan hô hấp trao đổi khí ,sinh sản lưỡng tính ghép đôi thành kén tiến hóa hẳn với ngành giun khác

Bình luận (0)
Shinn No
Xem chi tiết
Lãnh Hàn
30 tháng 1 2021 lúc 22:16
 Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào ?+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. + Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.+ Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập (viết tắt ASEAN) tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.Mục tiêu và nguyên tắc...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
Phạm Hoa
Xem chi tiết
Trương Việt Hoàng
25 tháng 7 2016 lúc 14:13

a) phép tính đã cho bằng 24x2y3z: (-6x2y2z2) +(-12x3y2z3) : (-6x2y2z2) + 36x2y2z2 : (-6x2y2z2) = -4y+2xz-6. Thế x,y,z vào rồi tính nha

câu b khi nãy mình giải ở dưới rồi :)

Bình luận (0)
Phạm Hoa
25 tháng 7 2016 lúc 14:15

Giải chỗ thế cho mình với mình chưa hiểu chõi thế làm như nào bạn giải giúp mình với. Sắp 2h30 rồi 

Bình luận (0)
Trương Việt Hoàng
25 tháng 7 2016 lúc 14:17

Mình rút gọn tới không thể rút được nữa thì thế để tính :) -4y+2xz-6=(-4)(-2.5)+2(-25).4-6 bạn tự bấm máy tính nhá

Bình luận (0)