§3. Hàm số bậc hai

Phạm quang hải
Xem chi tiết
^JKIES Nguyễn^
Xem chi tiết
kudo-shinichi
22 tháng 11 lúc 22:28
Phân tích: Đặt \(y=f\left(x\right)=x^2-2\left(m+\dfrac{1}{m}\right)x+m\) .Hoành độ đỉnh của đồ thị hàm số là \(x=m+\dfrac{1}{m}\ge2\)  (bất đẳng thức Côsi). Vì hệ số \(a=1>0\) nên hàm số nghịch biến trên \(\left(-\infty;m+\dfrac{1}{m}\right)\) .Suy ra, hàm số nghịch biến \(\left[-1;1\right]\) .\(\Rightarrow y_1=f\left(-1\right)=3m+\dfrac{2}{m}+1;y_2=f\left(1\right)=1-m-\dfrac{2}{m}\).Theo đề bài ta có:  \(y_1-y_2=8\Leftrightarrow3m+\dfrac{2}{m}+1-1+m+\dfrac{2}{m}=8\left(m>0\right)\) \(\Leftright...
Đọc tiếp
Bình luận (5)
tnguyenvugn
Xem chi tiết
tnguyenvugn
Xem chi tiết
tnguyenvugn
Xem chi tiết
Quốc Tuấn Lê
Xem chi tiết
Bùi Văn Quới
Xem chi tiết
Mai Bảo MMY
Xem chi tiết