Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 214
Điểm GP 18
Điểm SP 76

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (12)

Gia Linh
Mai Phương
Phạm Mai Phương