Quoc Tran Anh Le

THÔNG BÁO XỬ LÍ VI PHẠM 4 THÀNH VIÊN VI PHẠM LUẬT CỘNG ĐỒNG HOC24 (2020, 2022)

Mình nói là mình làm. Cảnh cáo 1 lần thôi và đăng bài nhắc đi nhắc lại 3 lần để các bạn nhớ, nếu vi phạm bây giờ thì không thể chối cãi là không biết luật rồi. Dưới đây là danh sách xử phạt và đề xuất xử phạt của BTC VICE theo Điều luật Cộng đồng HOC24 mới nhất và Điều khoản dịch vụ HOC24:

1. Bạn Trì Ngân (https://hoc24.vn/vip/14978350897497)

Lỗi đã mắc: Câu GP từ các sự kiện nhận thưởng GP trực tiếp, tổng cộng 3 lần (nhận về 20GP trái phép, đã nhận thành công 12GP).

Đánh giá mức độ vi phạm: rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín sự kiện, không tôn trọng luật lệ và có dấu hiệu tái phạm 2 lần.

Đề xuất mức xử lí vi phạm: khóa tài khoản vĩnh viễn, trừ hết GP và COIN trong tài khoản. Xem xét khóa địa chỉ IP đăng nhập.

Bằng chứng: đăng tổng cộng 1/3 bằng chứng.

loading...

2. Bạn Linh (https://hoc24.vn/vip/15022146257384)

Lỗi đã mắc: Câu GP từ các sự kiện nhận thưởng GP trực tiếp, tổng cộng 2 lần (nhận về 16GP trái phép, đã nhận thành công 0GP).

Đánh giá mức độ vi phạm: rất nghiêm trọng vì bạn này đã là ví dụ của vi phạm mình lấy ra đăng luật Cộng đồng 2022 nhưng vẫn tái phạm với mức độ lớn hơn, gây ảnh hưởng đến uy tín sự kiện, không tôn trọng luật lệ.

Đề xuất mức xử lí vi phạm: khóa tài khoản vĩnh viễn, trừ hết GP và COIN trong tài khoản. Xem xét khóa địa chỉ IP đăng nhập.

Bằng chứng: đăng tổng cộng 2/3 bằng chứng.

loading...

loading...

3. Bạn Tui là người yêu Đỗ Thanh Hải

Lỗi đã mắc: Nhắn tin và đăng câu hỏi có tính chất spam, lời nói tục tĩu, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Bị xóa tài khoản, tạo tài khoản mới xong lặp lại hành vi tương tự.

Đánh giá mức độ vi phạm: rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm lí các bạn CTV và cách thức làm việc của HOC24, tái phạm không dưới 20 lần.

Đề xuất mức xử lí vi phạm: đã khóa tài khoản vĩnh viễn, trừ hết GP và COIN trong tài khoản. Đề xuất khóa địa chỉ IP đăng nhập.

Bằng chứng: đã gửi bằng chứng đến BQT. Vì lí do riêng tư và yêu cầu của các bạn bị ảnh hưởng, nội dung tin nhắn sẽ không được công bố.

4. Bạn Florentino (https://hoc24.vn/vip/15028128835480/)

Lỗi đã mắc: Câu GP từ các sự kiện nhận thưởng GP trực tiếp, tổng cộng 1 lần (nhận về 1GP trái phép, đã nhận thành công 0GP).

Đánh giá mức độ vi phạm: mức độ trung bình, nhưng tài khoản mới mở và chưa có GP (có 25 câu trả lời-0 câu hỏi), không loại trừ khả năng tài khoản đã bị cấm trước đó xong tạo tài khoản mới tiếp tục vi phạm.

Đề xuất mức xử lí vi phạm: khóa tài khoản vĩnh viễn.

Bằng chứng: đăng tổng cộng 1/1 bằng chứng.

loading...

Những thành viên đầu tiên bị xử phạt vì vi phạm luật, rất mong các bạn sẽ thực thi các điều khoản và điều luật thật chính xác để môi trường HOC24 luôn trong sạch!

Trân trọng,

#AdReiTran. VICE. 16_9_2022.

loading...


Những câu hỏi liên quan