Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 195
Điểm GP 8
Điểm SP 79

Người theo dõi (7)

where your nêm
Huyền Thanh
Anh Thư Bùi
bingchiling

Đang theo dõi (17)