Nhưn Ngốc Nghếch
Vài giây trước

 Năm 2000, Tổng thống Clinton đã sang thăm Việt Nam (từ 16 đến 19 tháng 11). Đây cũng là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tới Việt Nam sau thời chiến.

Bình luận (0)
~ Quỳnh A.R.M.Y~
1 phút trước

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Ví dụ:

- Thực hiện công: dùng búa đập lên 1 thanh sắt.

- Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

Bình luận (0)

- Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

 
Bình luận (0)
~ Quỳnh A.R.M.Y~
1 phút trước

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Ví dụ:

- Thực hiện công: dùng búa đập lên 1 thanh sắt.

- Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
2 phút trước

\((1) CaC_2 + 2H_2O \to Ca(OH)_2 + C_2H_2\\ (2) C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{t^o,PbCO_3} C_2H_4\\ (3) C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{t^o,H^+} C_2H_5OH\\ (4) C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{men\ giấm} CH_3COOH + H_2O\\ (5) CH_3COOH + C_2H_5OH \buildrel{{H_2SO_4}}\over\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN