Đỗ Thanh Hải
3 phút trước

1 was listening

2 to give

3 to prepare

4 being taken

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 phút trước

1 D

2 D

3 B

4 B

5 B

6 B

7 C

8 C

9 C

10 C

Bình luận (0)

544

Bình luận (2)
hưng phúc
5 phút trước

x2 - 49 - 2xy + y2

= x2 - 2xy + y2 - 49

= (x - y)2 - 72

= (x - y + 7)(x - y - 7)

Bình luận (0)
Phạm Bảo Lan
7 phút trước

Mình cần trc 10h ạ T-T

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN