Sunshine
3 phút trước

`= -1 . -1`

`= 1`

Bình luận (0)
Tiểu Hạ
3 phút trước

câu có trạng ngữ : Đêm qua, trời mưa lạnh

mở rộng trạng ngữ : từ đêm qua

tác dụng : Cung cấp thêm thông tin về thời gian của sự việc trời mưa lạnh

 

 

Bình luận (0)