Phan Thị Anh Thư
1 phút trước

Lên mạng tìm bài đó ra nhé chứ mik ko lưu câu hỏi

Bình luận (0)
huehan huynh
Vài giây trước

Lên google kiếm á bạn 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
Vài giây trước

36 If you don't study hard , you will fail the exam

37 It was a three- hours meeting

38 Ms Trang asked me not to leave my litter in the drawers

39 Rosy's dad asked her to turn off the air conditioner

Bình luận (0)
☆~○Boom○~☆
2 phút trước

I. Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. regular B. popular C. fabulous D. culture

2. A. remind B. rickshaw C. helpline D. advice

3. A. team-building B. weave C. measure D. treat

4.A. delighted B. generation C. accept D. memorable

5.A. passed B. decided C. knitted D. extended

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Giang
2 phút trước

TK

 

1. Khái niệm tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

- Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hoá, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập,...

- Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra.

2.Ý nghĩa tự hào về truyền thống gia đình dòng họ 

- Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.

- Chúng ta cần tự hào, nối tiếp và giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ bằng hành động và thái độ phù hợp. 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)