Ken Kudo
2 phút trước

Làm xong công việc trong một ngày cần số người là  :
7 x 10 = 70 ( người )
Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần số người :
70 : 5 = 14 ( người )
Đáp số : 14 người

Bình luận (0)
Minmin

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN